Product : Smartcard AVG On Vinasat

  รายการช่องสัญญาณดาวเทียมของ เวียดนาม มีช่องที่นิยมและหลากหลายมากจากดาวเทียม Vinasat มีให้เลือก 3 แพ็คเกจ ไห้เลือก ตามความชื่นชอบของคุณ
รายการช่อง Basic Package 70 ช่อง ราคา 3,500/ปี
รายการช่องเวียดนาม AVG

รายการช่อง Access Package 104 ช่องราคา 4,500/ปี
รายการช่องเวียดนาม AVG

รายการช่อง Platinum Package 130 ช่องราคา 5,000/ปี
รายการช่องเวียดนาม AVG

ชำระเงินผ่าน Cradit Cardตรวจสอบการจัดส่งสินค้า

ปฎิทินวันหยุด