October 24, 2018, 08:18:19 am *
Welcome, Guest. Please login or register.

Login with username, password and session length
News:
  Home Help Search Login Register  
  Show Posts
Pages: 1 ... 4 5 [6]
76  General Category / General Discussion / ขอแนะนำรายการช่อง KBS WORLD ของเกาหลีครับ on: June 23, 2008, 11:49:09 am
                 Wink Wink Winkขอแนะนำรายการช่อง  KBS WORLD ของเกาหลีครับ Wink Wink Wink
โดยรับจากมาเลเซียครับจากเคเบิ้ลทีวีของมาเลเซียครับสำหรับในกรุงเทพรับใด้ด้วยจานขนาด  75 cm
ขึ้นไป lnb ชนิด universal สัญญาญจะดีหรือไม่ดีอยู่สถานีส่งเป็นสำคัญครับแต่ตอนนี้ 75 cm ก็เหลือครับ
77  General Category / Dreambox / Re: คำแนะนำการใช้เครื่อง dreambox 600 pvr on: June 21, 2008, 10:44:40 am
             วิธีการแก้ mac addreshttp://www.satthai.tv/file_n/Manual/Change%20Mac%20Address.pdf
78  General Category / General Discussion / คำแนะนำการใช้้เครื่อง homecast irdeto on: June 16, 2008, 11:33:13 am
คู่มือและคำแนะนำสำหรับการใช้เครื่อง HOMECAST_IRDETO

1-   การตั้งดาวเทียมให้กด menu เลือก installation กด ok
   ให้เลือก  dish setting กด ok และให้เลือก dish ก็คือเลือกดาวเทียมโดยเริ่มจาก 1
   โดยเลื่อนหัวลูกศรมาทางขวามือแล้วเลื่อนหัวลูกศรขึ้นเพื่อตำแหน่งที่1 ส่วนตำแหน่งอื่นก็
   เลือกลำดับต่อไป
2-   การเลือกชื่อดาวเทียมที่ต้องการ
   กด menu เลือก installation กด ok เลือก dish setting กด ok เลือก sattellite กดปุ่ขวามือ
   แล้วเลือกชื่อดาวเทียมที่ต้องการแล้วกด ok แล้วเลื่อนหัวลูกศรมาซ้ายมือกำหนดไฟเลี้ยงlnb
   ให้เป็น 13>18 v แล้วมาเลือกค่า lnb type ถ้าเป็น c band เลือก 5150 จาน true แท้
   ให้เลือก 11300 และถ้าต้องการตั้ง diseq ให้เลือกที่ switch ว่าใช้เป็นแบบใหน
   แบบใช้หลายใบให้เลือก diseq แล้วเลือก port ที่ option ถ้าเลือกแบบจานหมุน
   ให้เลือกแบบ  motor แล้วมาปรับที่ move ที่ option แล้วอย่าลืม save ทุกครั้งที่ค่าเสร็จ
   ให้กด exit แล้วเครื่องจะถามว่า do you wanttosave change ให้เลือก yes เพื่อบันทึก
   
3-   การใส่ transponder ใหม่หรือแก้ไขใหม่
   กด menu เลือก channel organizing กด ok เลือก edit transponder lis กด ok
   เลือกชื่อดาวเลื่อนลูกศรมาขวามือแล้วกด ok ให้เลือก add กด ok แล้วใส่ความถี่ใหม่
   ให้เรียบร้อยทุกอย่างแล้วกด ok หลังจากใส่เสร็จเรียบร้อยทุกอย่างแล้วกด exit
   แล้วบันทึกค่าด้วยการกดปุ่ม ok หรือ yes
   
4-   การลบรายการช่องที่ไม่ต้องการ
   กด menu เลือก channel organizing กด ok  เลือก edit channel กด ok
   แล้วเลื่อนหัวลูกศรมาด้านขวามือ
   delete คือลบรายการชิอง
   move คือย้ายรายการช่องหรือเรียงรายการช่องตามที่ต้องการ
   rename คือการเปลี่ยนชื่อช่องตามที่ต้องการ
   ให้เลือกหัวข้อที่ต้องการแล้วกด ok สังเกตุดูจะมีติกเครื่องหมายถูกอยู่หน้าข้อที่เลือก
   เสร็จแล้วเลื่อนลูกศรมาที่ซ้ายมือแล้วเลื่อนลูกศรไปช่องที่ต้องการแล้วกด ok
   แล้วสังเกตุดูจะมีหัวลูกศรที่หน้าช่องที่เราเลือกแล้วเลื่อนหัวลูกศรไปที่ช่องหรือหมายเลขที่
   ต้องการแล้วกด ok หลังจากย้ายครบตามต้องการแล้วให้กด exit แล้วเลือก yes ครับ
   
5-   การตั้งสัญญาญขาออก RF
   กด menu เลือก system settings กด ok เลือก RF setting กด ok เลือก Rf channel
   กดปุ่มซ้ายหรือขวาเพื่อเปลี่ยนช่องออกหรือ RF กด exit แล้วเลือก yes
   
6-   การจูนรายการช่อง
   กด menu เลือก installation เลือก automatic channel search กด ok แล้วเลือกชื่อดาว
   แล้วกด ok จะมีเครื่องหมายถูกที่ด้านหน้าชื่อดาวเทียมแล้วเลื่อนลูกสรมาด้านขวามือ
   ว่าจะให้สะแกนแบบ all channel หรือ free channel แล้วกด ok เครื่องก็จะจูนช่องจนครบ
   ถ้าเลือกแบบ manual ก้ MENU>INSTALLATION>OK>MENU CHANNEL SEARCH>OK
   เลือกชื่อดาวเทียมแล้วใส่ทีละ transponder แล้วกด ok
7-   ระหัสคือ 9949
   
8-   เปลี่ยนภาษาให้กดปุ่ม  AUD ที่รีโมทตอนที่กดสังเกตูดูโวลลุ่มข้างบนด้านขวามือของ
   จอทีวีใด้ภาษาที่ต้องการแล้วให้กด ok
   
   ระบบที่แนะนำสำหรับเครื่องรุ่นนี้ คือระบบ irdeto เช่น true-telkom-smile-multichoie
   ใช้สปิตเตอร์การด์ใด้ดีเพราะว่าเป็น IRDETO แท้
79  General Category / Dreambox / คำแนะนำการใช้เครื่อง dreambox 600 pvr on: June 13, 2008, 11:39:38 am
คำแนะนำ dreambox 600 pvr สำหรับมือใหม่หัดเล่น
       1  =วิธีการ format HD dreambox 600 pvr=
menu>setup>ok>system settings>ok>harddisc setup>ok
แล้วเครื่องจะโชว์ haddisc ขึ้นมาให้กด ok 1ครั้งแล้วกดปุ่มสีแดงแล้วกดปุ่มสีเขียว
แล้วกดปุ่มสีเขียวอีกครั้ง1สักครู่หนึ่งเครื่องก็จะทำการ format จนขึ้นคำว่า successfully
formated you disk แล้วกดปุ่มสีเขียวอีกครั้งหนึ่งแล้ดกด exit ครับเท่านี้ก็เรียบร้อยครับ

       2  -วิธีการ record รายการช่องลง HD ในเครื่อง dreambox-
เปิดรายการช่องที่ต้องการแล้วกดปุ่ม video ที่รีโมท 2 ครั้ง
แล้วกดปุ่ม radio ( สังเกตุจะมีจุดสีแดงอยู่ด้านล่าง)แล้วเครื่องก็จะทำการ record ลง HD
ในกรณีทำการ reccord อยู่จะไม่สามารถเปลี่ยนช่องใด้แต่เครื่องยังสามารถดู epg
ใด้หรือโปรแกรมแสดงว่าตอนนี้มีรายการช่องอะไรอยู่และเวลาเท่าใดโดยให้กดปุ่ม
หัวลูกศรชี้ลงที่อยู่ใต้ปุ่ม ok>info>channel epg>ok
ถ้าต้องการหยุดรายการช่องที่ reccord อยู่ให้กดปุ่ม radio 1 ครั้งแล้วเลือก
stop reccord now แล้วกด ok แล้วหน้าจอทีวีจะแสดงว่า recording finshed
และ show recorded movie ให้กด yes หรือปุ่มสีเขียวแล้วมีรายการช่องขึ้นมา
และเวลาที record

ถ้าต้องการดูรายการช่องที่ record ใน hdd ให้กด menu เลือก file mode กด ok
แล้วให้กดหัวลูกศรลง(ใต้ปุ่ม ok) กดปุ่มสีเขียวเพื่อกดูรายการแบบทีละอย่าง
และถ้ากดปุ่มสีเหลืองจะ play แบบ auto จนจบทุกรายการที่มีใน hdd

แนะนำปุ่มใช้งานต่าง ต่าง ในวีดีโอใน  play HD

1- ปุ่มสีแดงคือเดินถอยหลัง
2- ปุ่มสีเขียวคือ เล่น
3- ปุ่มสีเหลืองคือหยุดชั่วคราว
4- ปุ่มสีดำ คืออหยุดเล่น ใต้ปุ่มทีวีด้านล่างซ้ายมือสุด
5- ปุ่มสีน้ำเงินคือเดินหน้า

    3  = การตั้งรีโมทให้กดปุ่ม up-dow เพื่อให้เป็การเปลี่ยนช่องขึ้นหรือลง=
menu เลือก setup ok เลือก expert setup ok เลือก remote control ok
เลือก classic neutrino แล้วกดปุ่มสีเขียวเพื่อบันทึกเท่านี้ปุ่ม up-down ก็เปลี่ยนช่องใด้ครับ

   4 = การตั้งเครื่อง dreambox  ให้แสดงข้อมูลรายการช่องเป็นทั้งไทยและeng =
การตั้งเครื่องให้แสดงรายการเป็นทั้ง thai และ eng
ใช้ใด้กับ dreambox ทุกรุ่นนะครับขั้นแรกกดปุ่มน้ำเงินเลือก system infos กด ok
เลือก user script กด ok เลือก thaiinfo กด ok แล้วกดปุ่มสีเขียวเพื่อสังการให้ทำงาน

=การอัพเครื่อง Dreambox 600 pvr=
ให้เตรียมเครื่องมือดังนี้
โปรแกรม dream up 1.3.3.0 และ ซอฟแวร์ และ สาย rs 232
ให้ต่อสาย rs 232 เข้าเครื่องคอมและ dreambox 600 pvr  อย่าลืมต่อสาย lan เข้านะครับ
ให้เปิด โปรแกรม dream up ขึ้นมา
ให้มารค์ตรง use network local ip คือ ip comper และ select one ip comter
remote ip คือ ip จากเครื่อง dreambox ให้ตัวเลขเหมือนกับ ip computer
แต่เลขท้ายต้องไม่เหมือนกันไม่จำเป็นต้องให้เหมือน ip ในเครื่อง dreambox
เสร็จแล้วให้ กดตรง connect แล้วให้เสียบไฟเครื่อง dreambox สักครู่โปรแกรมก็จะวิ่ง
เพื่อเช็คกับเครื่องหลังจากวิ่งจนเต็มแล้วให้กด flash แล้วเลือกโปรแกรมแล้วกด open
สักครู่ข้อมูลก็จะวิ่งไปประมาณความเร็ว 950 kb ต่อวินาทีรอจนกว่าจะขึ้นคำว่า
ok ,flash-copy succeeded หมายถึงอัพเสร็จแล้วครับก็ถอดปลั๊กไฟแล้วเสียบใหม่ครับ
                          ถ้ายังไม่มีโปรสำเร็จรูปให้โหลดตรงนี้ครับ
http://www.upload-thai.com/download.php?id=7e026d9ee3ea310e03ac55a592801d15
http://www.ziddu.com/download/4487532/birds_460nobom.rar.html

ลองดูนะครับ    Cheesy  Cheesy  Cheesy  Cheesy  Cheesy


80  General Category / General Discussion / TELKOM program on: June 12, 2008, 11:06:31 am
รายการช่อง telkom vision  ทางผุ้ให้บริการครับ
http://telkomvision.com.43.masterwebnet.com/ ตารางรายการช่องครับ
Pages: 1 ... 4 5 [6]
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.6 | SMF © 2006-2008, Simple Machines LLC Valid XHTML 1.0! Valid CSS!